PENGENALAN


PENGENALAN

Misbah Al Falah Management merupakan sebuah syarikat yang menguruskan kelas pengajian Al-Quran dan Fardu Ain dari rumah ke rumah,pejabat swasta dan kerajaan.modul utama yang di bangunkan memberi fokus kepada kecemerlangan diri,keluarga dan organisasi untuk melahirkan generasi celik Al-Quran di Selangor khasnya dan Malaysia amnya. Misbah al-falah memberi fokus kepada pengetahuan dan kemahiran membaca al-quran secara baik, elok dan betul dan member pendedahan tentang pengetahuan-pengetahuan asas didalam islam. Sepanjang tempoh penubuhan Misbah Al-Falah Management ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan dimana pelajar-pelajar yang ingin mempelajari dan memperelokkan bacaan Al-Quran dan pengetahuan asas Fardhu ain sentiasa bertambah dari hari-kehari yang terdiri dari pelbagai lapisan umur bermula dari kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa.

Proses pembelajaran ini amat berkesan dimana didalam satu masa pelajar didalam kumpulan tidak melebihi 3 orang untuk 1 sesi pembelajaran dan setiap sesi mengambil masa selama1 jam. Dalam kelas Al-quran pelajar-pelajar akan diajar secara individu dengan menggunakan kaedah “tasmik” (mendengar) dan “syafawi” (mengikuti), pelbagai lagi kaedah mengikut tahap pelajar. Bagi  kelas asas Fardhu Ain pula pelajar akan diajar,diberi penerangan,praktikal dan mengadakan sesi soaljawab bagi setiap bab pelajaran. Dengan barisan ustaz dan ustazah yang berpengalaman luas serta mempunyai tauliah.yang terdiri dari lepasan pondok,kolej dan university, pihak kami bersedia memberi perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti tinggi kepada pelajar-pelajar.Dengan ramai golongan-golongan yang buta al-Quran kerana arus kemajuan yang begitu pesat mereka mencipta pelbagai alasan tidak sempat dan juga malu berjumpa ustaz atau ustazah untuk mempelajari Al-quran dan asas-asas pengetahuan didalam islam sehingga mengabaikan Kitab suci Al-quran. Yang Akhirnya ramai golongan yang terjerumus dalam masalah keruntuhan akhlak yang akhirnya akan merugikan masyarakat khususnya Negara pada amnya. Mudah-mudahan dengan wujudnya Misbah Al-Falah Management diharapkan dapat membantu masyarakat dan usaha-usaha pihak kerajaan dalam melahirkan modal insan yang cemerlang didunia malah berjaya di akhirat.


Objektif Pengajian
  • Menbentuk generasi celik al-quran yang cemerlang
  • Memartabatkan al-quran sebagai panduan hidup
  • Menguasai bacaan al-quran dengan bertajwid
  • Menguasai ilmu fardu ain dengan baik
  • Memberi peluang kepada masyarakat tanpa mengira latar belakang
Keturunan, bangsa dan usia.